Contributie

Contributie: € 50,- per jaar

Inschrijfgeld: € 7,50 voor nieuwe leden

Bridgeclub de Tempel is geen lid van de NBB en men is hiervoor dus ook geen contributie verschuldigd

IBAN INGbank: NL96INGB0106865617 t.n.v. bridgeclub de Tempel te Eindhoven

wilt u ervoor zorgen dat het bedrag vóór 1 november 2023 is overgemaakt.