Bestuur

Algemeen Bestuur

Functie Naam e-mail
Voorzitter  Lisette Rijnaerts    
Secretaris  Frank Damen secretariaatdetempel@gmail.com
Penningmeester Erik van Walbeek  
Materiaalbeheer Bert Hoens  
Activiteiten Marli   

Technische Commissie

Naam e-mail
Jos Coenen  
Rik Berghuis  
Roel Verhagen  
Ine van Bakel afmeldendetempel@gmail.com

Sociale Commissie

  svp Marli melden dat je bridgepartner langdurig ziek is of in het ziekenhuis ligt.
  Dan zorgt zij voor een kaart.

Naam e-mail
Marli Melse secretariaatdetempel@gmail.com
  graag in kopregel vermelden: Marli, t.a.v. (naam zieke)